ජනෙල් 8 ලස්සන නැති වීම

මේ බ්ලොග් එකේ මුලින්ම ලියන වින්ඩොව්ස් ට්‍රික් පොස්ට් එක තමයි මේ ලියන්න යන්නේ.වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා එක පාරට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති.පහල image එක දැක්කම හිතාගන්න පුළුවන් වෙයි වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. Continue reading

මොකද්ද මේ SQL?

SQL, එහෙමත් නැත්නම් Structured Query Language එක database එක්ක ගනුදෙනු කරන්න භාවිතා කරන ඇමරිකානු ප්‍රමිති ආයතනය(ANSI) විසින් 1986දී ද, අන්තර්ජාතික ප්‍රමිති ආයතනය(ISO) විසින් 1987 දී ද අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් භාෂාව විදියට සරලව හදුන්වන්න පුළුවන්.මේ භාෂාව මගින්, Continue reading