ලේසියෙන්ම සිංහල type කරන්න

මේ හදලා තියෙන්නේ Google සමාගමේ නිර්මාණයක් විදියට.සරලව කියනවා නම් මේකේ නම Google Input Tools.මගේ යාලුවෙක් මේ ගැන ඇහුවා මගෙන්.ඒ නිසා මේ ගැන ලියන්න හිතුවේ.සේරටම කලින් software එක Continue reading